Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1372

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (2009:87) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:87) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

1 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser finns i 7 kap. 6 a § yrkestrafiklagen (1998:490).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)