Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1379

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet;
utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet, som gäller till utgången av 2009,1) ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2011.

1)

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:961.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)