Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1399

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);
utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)1)

1)

Förordningen omtryckt 2005:38.

Senaste lydelse av

41 § 2008:1122

43 § 2008:1122.

dels att i 41 § orden "Länsrätten i Östergötlands län" ska bytas ut mot "Förvaltningsrätten i Linköping",

dels att i 41–43 §§ ordet "länsrätten" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätten" i motsvarande form.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1399

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)