Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1399 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 26 november 2009.Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171) Förordningen omtryckt 2005:38.Senaste lydelse av41 § 2008:112243 § 2008:1122. dels att i 41 § orden "Länsrätten i Östergötlands län" ska bytas ut mot "Förvaltningsrätten i Linköping", dels att i 41–43 §§ ordet "länsrätten" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätten" i motsvarande form.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)