Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:95 Utkom från trycket den 9 mars 2010Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;utfärdad den 25 februari 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183. föreskrivs att i 13 § lagen (2001:558) om vägtrafikregisterSenaste lydelse av 13 § 2009:227. ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket".Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)