Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:144 Utkom från trycket den 16 mars 2010Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 4 mars 2010.Regeringen föreskriver att i 3 kap. 17 §, 4 kap. 11 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 12 §, 13 kap. 1 och 2 §§ samt i 15 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) Senaste lydelse av3 kap. 17 § 2008:464 kap. 11 § 1999:2409 kap. 1 § 2008:110910 kap. 12 § 2008:110913 kap. 1 § 2008:110913 kap. 2 § 2008:110915 kap. 1 § 2008:1109. ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket".Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)