Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:144

Utkom från trycket den 16 mars 2010
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 4 mars 2010.

Regeringen föreskriver att i 3 kap. 17 §, 4 kap. 11 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 12 §, 13 kap. 1 och 2 §§ samt i 15 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) 1) ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket".

1)

Senaste lydelse av

3 kap. 17 § 2008:46

4 kap. 11 § 1999:240

9 kap. 1 § 2008:1109

10 kap. 12 § 2008:1109

13 kap. 1 § 2008:1109

13 kap. 2 § 2008:1109

15 kap. 1 § 2008:1109.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:144

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)