Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:155

Utkom från trycket den 16 mars 2010
Förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser;
utfärdad den 4 mars 2010.

Regeringen föreskriver att i 27 §§ förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser1) ordet "Transportstyrelsen" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Trafikverket" i motsvarande form.

1)

Senaste lydelse av

2 § 2008:1170

3 § 2008:1170

4 § 2008:1170

5 § 2008:1170

6 § 2008:1170

7 § 2008:1170.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:155

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)