Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:219 Utkom från trycket den 8 april 2010Förordning om upphävande av förordningen (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon;utfärdad den 25 mars 2010.Regeringen föreskriver att förordningen (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon ska upphöra att gälla vid utgången av april 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)