Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:302

Utkom från trycket den 11 maj 2010
Förordning om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift;
utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1989:46) om TV-avgift ska ha följande lydelse.

Förordning om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:302

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)