Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:439 Utkom från trycket den 4 juni 2010Förordning om upphävande av förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet;utfärdad den 27 maj 2010.Regeringen föreskriver att förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2010.Den upphävda förordningen gäller fortfarande för besiktningar som utförs av sådana besiktningsorgan som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574), dock längst till och med den 31 december 2010 eller den tidpunkt som avses i punkt 3 i samma övergångsbestämmelser.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)