Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:712

Utkom från trycket den 30 juni 2010
Förordning om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter;
utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:765) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den 31 december 2010 publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)