Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:781

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Förordning om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354);
utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 16 § statsflygsförordningen (1999:1354) ska ha följande lydelse.

16 §

Enligt de regler som finns i lagen (2010:510) om lufttransporter ska staten betala ersättning för skador som drabbar passagerare vars resa inte är en statlig tjänsteresa och vars resa beställaren ska ta betalt för enligt 12 §. Försvarsmakten ska bära statens skadeståndsansvar.

Försvarsmakten ska också ansvara för att passagerare vars resa inte är en statlig tjänsteresa och vars resa beställaren inte ska ta betalt för enligt 12 § har en motsvarande möjlighet att få skadeersättning.

Försvarsmakten får träffa överenskommelse med Kammarkollegiet om riskfinansiering och skadereglering enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:781

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT
Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)