Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:785

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Förordning om ändring i förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m.;
utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m. samt förordningen ska ha följande lydelse.

Förordning om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.

    Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter:

  1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar,

  2. rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:785

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)