Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1007) om lufttransporter

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. försäkringsplikten enligt 8 och 9 §§ lagen (2010:510) om lufttransporter, och

  2. skyldigheten att lämna in och visa upp bevis om försäkring enligt 18 § lagen om lufttransporter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1007

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.