Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1060

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Förordning om upphävande av förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar;
utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Maria Eka
(Kulturdepartementet)