Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1100

Utkom från trycket den 7 september 2010
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 26 augusti 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 §

1) Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.

1)

Senaste lydelse 2001:667.

Bestämmelserna om gående gäller även den som

  1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,

  2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,

  3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller

  4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.

Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för

  1. en rullstol, eller

  2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1100

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)