Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1100 Utkom från trycket den 7 september 2010Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 26 augusti 2010.Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.1 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2001:667. Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.Bestämmelserna om gående gäller även den somåker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, ellerför ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv fören rullstol, ellerett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONOlof Hedberg(Näringsdepartementet)