Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1587 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg;utfärdad den 3 december 2010.Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2008:1158. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)