Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1604

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg;
utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, och bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen.

1)

Senaste lydelse 2008:1138.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynen och om avgifter för denna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1604

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)