Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:450

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Befälhavaren är ansvarig för sjukvården ombord och ska, beroende på skeppsapotekets omfattning, ha certifikat eller intyg som sjukvårdare.

1)

Senaste lydelse 2007:238.

Befälhavaren får, med bibehållet ansvar för sjukvården ombord, delegera uppgiften som sjukvårdare till en annan person i sjöpersonalen. Den som fått uppgiften ska också ha certifikat eller intyg som sjukvårdare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:450

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)