Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:363) om ensamrätt till bärgning

Utkom från trycket den 13 juni 2012
utfärdad den 31 maj 2012.

1 §

Ansökningar om ensamrätt till bärgning av sjunket gods och frågor om företrädesrätt och föreskrifter för en beviljad ensamrätt enligt 1, 3 och 4 §§ lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning prövas av

  1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när godset finns i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

  2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när godset finns i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

  3. Länsstyrelsen i Skåne län, när godset finns i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

  4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när godset finns i Västra Götalands eller Hallands län,

  5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när godset finns i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

  6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när godset finns i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

  7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när godset finns i Norrbottens eller Västerbottens län.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:363

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.