Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:363) om ensamrätt till bärgning

Utkom från trycket den 13 juni 2012
utfärdad den 31 maj 2012.

Ansökningar om ensamrätt till bärgning av sjunket gods och frågor om företrädesrätt och föreskrifter för en beviljad ensamrätt enligt 1, 3 och 4 §§ lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning prövas av

  1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när godset finns i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

  2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när godset finns i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

  3. Länsstyrelsen i Skåne län, när godset finns i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

  4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när godset finns i Västra Götalands eller Hallands län,

  5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när godset finns i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

  6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när godset finns i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

  7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när godset finns i Norrbottens eller Västerbottens län.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:363

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.