Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:601 Utkom från trycket den 2 oktober 2012Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 20 september 2012.Regeringen föreskriver att 10 kap. 12 a § trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse av 10 kap. 12 a § 2008:1179. ska upphöra att gälla vid utgången av oktober 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)