Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:285

Utkom från trycket den 21 maj 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska träda i kraft den 20 augusti 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)