Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:543

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009);
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009) i fråga om 7 kap. 1 och 2 a §§, 10 kap. 2, 2 a, 12, 13 a och 19 §§, 10 a kap., 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5 och 6 §§ samt rubriken närmast före 10 kap. 13 a § ska träda i kraft den 3 september 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)