Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke

Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att gälla vid utgången av september 2013

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:721

(Utkom d. 17 sept. 2013.)