Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1044

Utkom från trycket den 19 augusti 2014
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 7 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, av följande lydelse.

12 a §

Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1044

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)