Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1044 Utkom från trycket den 19 augusti 2014Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 7 augusti 2014.Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, av följande lydelse.3 kap.12 a §12 a §Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFOlof Hedberg(Näringsdepartementet)