Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:40

Utkom från trycket den 10 februari 2015
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 29 januari 2015.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

3 §

1) I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

1)

Senaste lydelse 2014:1265.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

 

 

 

20. 9 kap. 1 § första stycket 6

 
 

Transportstyrelsen

 

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

 

21. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 9

 

En kommun Mer än en kommun inom ett län

 

Kommunen

 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 

b) övriga fall Mer än ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 

b) övriga fall

 

Transportstyrelsen

 

22. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10–13, 16 eller 17

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Transportstyrelsen

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:40

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)