Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:40 Utkom från trycket den 10 februari 2015Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 29 januari 2015.Regeringen föreskriver att 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2014:1265. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
 
 
 
20. 9 kap. 1 § första stycket 6 
 
Transportstyrelsen 
10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.  
21. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 9 
En kommun Mer än en kommun inom ett län 
Kommunen 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall Mer än ett län 
Länsstyrelsen 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall 
Transportstyrelsen 
22. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10–13, 16 eller 17 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)