Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:240 Utkom från trycket den 6 maj 2015Förordning om ändring i förordningen (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 23 april 2015.Regeringen föreskriver att bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276) i stället för lydelsen enligt förordningen (2015:217) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse 2000:289. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget 
mindre än 
1,0 
11,5 
1,0 men inte 
1,3 
16 
1,3 men inte 
1,8 
18 
1,8 men inte 
2,0 
20 
2,0 men inte 
2,6 
21 
2,6 men inte 
5,0 
24 
5,0 men inte 
5,2 
25 
5,2 men inte 
5,4 
26 
5,4 men inte 
5,6 
27 
5,6 men inte 
5,8 
28 
5,8 men inte 
6,0 
29 
6,0 men inte 
6,2 
30 
6,2 men inte 
6,4 
31 
6,4 men inte 
8,25 
32 
8,25 men inte 
8,5 
33 
8,5 men inte 
8,75 
34 
8,75 men inte 
9,0 
35 
9,0 men inte 
9,25 
36 
9,25 men inte 
9,5 
37 
9,5 men inte 
9,75 
38 
9,75 men inte 
10,0 
39 
10,0 men inte 
10,25 
40 
10,25 men inte 
10,5 
41 
10,5 men inte 
10,75 
42 
10,75 men inte 
11,0 
43 
11,0 men inte 
11,25 
44 
11,25 men inte 
11,5 
45 
11,5 men inte 
11,75 
46 
11,75 men inte 
12,0 
47 
12,0 men inte 
12,5 
48 
12,5 men inte 
13,0 
49 
13,0 men inte 
13,5 
50 
13,5 men inte 
14,0 
51 
14,0 men inte 
14,5 
52 
14,5 men inte 
15,0 
53 
15,0 men inte 
15,5 
54 
15,5 men inte 
16,0 
55 
16,0 men inte 
16,5 
56 
16,5 men inte 
17,0 
57 
17,0 men inte 
17,5 
58 
17,5 men inte 
18,0 
59 
18,0 men inte 
18,5 
60 
18,5 men inte 
19,0 
61 
19,0 men inte 
19,6 
62 
19,6 men inte 
20,2 
63 
20,2 och större 
 
64 
För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande
Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen 
6,6 men inte 6,8 
33 
6,8 men inte 7,0 
34 
7,0 men inte 7,2 
35 
7,2 men inte 7,6 
36 
7,6 men inte 7,8 
37 
7,8 och större 
38 
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga
a) när fordonet har två axlar 
18 ton 
b) när fordonet har tre axlar 
25 ton 
c) när fordonet har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton 
26 ton 
d) ledbuss med tre axlar 
28 ton 
e) när fordonet har fyra eller flera axlar 
31 ton 
f) när fordonet har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton 
32 ton 
På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)