Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:673

Utkom från trycket den 11 november 2015
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 11 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Sådan skyldighet att registrera uppgifter om ombordvarande som avses i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § ska ske efter kontroll av giltig identitetshandling med fotografi. Detta gäller inte för registrering av personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Första stycket gäller bara om det för passagerarfartygets resa finns skäl att anta att uppgifter som lämnas utan att styrkas med identitetshandling kan vara oriktiga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:673

Denna förordning träder i kraft den 21 november 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)