Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:71 Utkom från trycket den 21 februari 2017Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 9 februari 2017.Regeringen föreskriver att lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska träda i kraft den 8 september 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)