Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:308 Utkom från trycket den 3 maj 2017Förordning om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter;utfärdad den 20 april 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter dels att nuvarande 4 § ska betecknas 5 §, dels att 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.1 §1 §I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.4 §4 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)