Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:924 Utkom från trycket den 24 oktober 2017Förordning om ändring i vägförordningen (2012:707);utfärdad den 12 oktober 2017.Regeringen föreskriver att 6 kap. 9 § vägförordningen (2012:707) ska ha följande lydelse.6 kap.9 §9 §Trafikverket får meddela föreskrifter om vilka vägar som ska vara riksvägar och om nummer på riksvägar och på länsvägar i nummergruppen 100–499.Trafikverket får också meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av väglagen (1971:948) och denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)