Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1119

Utkom från trycket den 28 november 2017
Förordning om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74);
utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § barlastvattenförordningen (2017:74) ska ha följande lydelse.

1) Fartyg byggda efter den 7 september 2017 får inte skifta barlastvatten.

1)

Senaste lydelse 2017:841.

Fartyg byggda före den 8 september 2017 får inte skifta barlastvatten efter den första förnyelse av fartygets internationella oljeskyddscertifikat som sker efter den 8 september 2019. Om det internationella oljeskyddscertifikatet har utfärdats eller förnyats under perioden 8 september 2014–7 september 2017 och ytterligare en förnyelse sker före den 8 september 2019 får fartyget dock inte skifta barlastvatten efter den sistnämnda förnyelsen.

Fartyg byggda före den 8 september 2017 som inte har ett internationellt oljeskyddscertifikat får skifta barlastvatten till och med den 7 september 2024.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1119

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)