Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:256

Publicerad den 27 april 2018
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Utfärdad den 19 april 2018

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)1)

Tabell

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget

mindre än

 

1,0

 

11,5

 

1,0 men inte

 

1,3

 

16

 

1,3 men inte

 

1,8

 

18

 

1,8 men inte

 

2,0

 

20

 

2,0 men inte

 

2,6

 

21

 

2,6 men inte

 

4,4

 

24

 

4,4 men inte

 

4,7

 

25

 

4,7 men inte

 

5,2

 

26

 

5,2 men inte

 

5,4

 

27

 

5,4 men inte

 

5,6

 

28

 

5,6 men inte

 

5,8

 

29

 

5,8 men inte

 

6,0

 

30

 

6,0 men inte

 

6,2

 

31

 

6,2 men inte

 

8,25

 

32

 

8,25 men inte

 

8,5

 

33

 

8,5 men inte

 

8,75

 

34

 

8,75 men inte

 

9,0

 

35

 

9,0 men inte

 

9,25

 

36

 

9,25 men inte

 

9,5

 

37

 

9,5 men inte

 

9,75

 

38

 

9,75 men inte

 

10,0

 

39

 

10,0 men inte

 

10,25

 

40

 

10,25 men inte

 

10,5

 

41

 

10,5 men inte

 

10,75

 

42

 

10,75 men inte

 

11,0

 

43

 

11,0 men inte

 

11,25

 

44

 

11,25 men inte

 

11,5

 

45

 

11,5 men inte

 

11,75

 

46

 

11,75 men inte

 

12,0

 

47

 

12,0 men inte

 

12,5

 

48

 

12,5 men inte

 

13,0

 

49

 

13,0 men inte

 

13,5

 

50

 

13,5 men inte

 

14,0

 

51

 

14,0 men inte

 

14,5

 

52

 

14,5 men inte

 

15,0

 

53

 

15,0 men inte

 

15,5

 

54

 

15,5 men inte

 

16,0

 

55

 

16,0 men inte

 

16,5

 

56

 

16,5 men inte

 

17,0

 

57

 

17,0 men inte

 

17,5

 

58

 

17,5 men inte

 

18,0

 

59

 

18,0 men inte

 

18,5

 

60

 

18,5 men inte

 

19,0

 

61

 

19,0 men inte

 

19,6

 

62

 

19,6 men inte

 

20,2

 

63

 

20,2 och större

 
 

64

 

För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande

Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen

6,6 men inte

 

6,8

 

33

 

6,8 men inte

 

7,0

 

34

 

7,0 men inte

 

7,2

 

35

 

7,2 men inte

 

7,6

 

36

 

7,6 men inte

 

7,8

 

37

 

7,8 och större

 
 

38

 

Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet

a) har två axlar och inte är en buss

 

18 ton

 

b) är en buss och har två axlar

 

19,5 ton

 

c) har tre axlar

 

25 ton

 

d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton

 

28 ton

 

e) är en ledbuss och har tre axlar

 

28 ton

 

f) har fyra eller flera axlar

 

31 ton

 

g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton

 

32 ton

 

Om ett motordrivet fordon med två eller tre axlar, dock inte tvåaxlad buss, drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten överstiga de värden som anges i a–e med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:256

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

THOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)