Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Publicerad den 7 juni 2019
Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska upphöra att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:371

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för

a) ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och

b) överklagande av beslut om rättelse eller direktåtkomst som har meddelats med stöd av den lagen.