Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2020:116) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

Publicerat den 17 mars 2020
Beslutat den 12 mars 2020

Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning till svenska har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2004:48). Samma texter och översättning finns som en bilaga till lagen (2010:510) om lufttransporter.

Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien underrätta de fördragsslutande staterna om sådana ändringar av beloppsgränserna i artiklarna 21 och 22 i konventionen som sker med tillämpning av artikel 24. Enligt 6 § lagen om lufttransporter ska regeringen ge till känna sådana ändringar. Följande ändringar finns att ge till känna.

Med verkan från och med den 28 december 2019 har de beloppsgränser som anges i artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändrats enligt följande.

Beloppsgräns före ändringen

Beloppsgräns efter ändringen

19

 

22

 

1 131

 

1 288

 

4 694

 

5 346

 

113 100

 

128 821

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:116

(Beslutat d. 12 mars 2020.)