Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2020:498.

Publicerad den 27 mars 2020
Utfärdad den 26 mars 2020

Följande certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis ska gälla i ytterligare femton månader från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under perioden den 1 april 2020–31 maj 2021, dock längst till och med den 30 september 2021:

  • Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

  • Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

  • Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

  • Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.

SFS 2020:1225

Giltighetstiden för behörighetsbevis som utfärdats med stöd av 1 kap. 5 § första eller andra stycket förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska förlängas enligt 1 § endast till utgången av giltighetstiden för det utländska examens-, utbildnings- eller kompetensbevis som det svenska behörighetsbeviset avser.

3 §

Sådan tillsyn av fartyg och service av utrustning ombord som ska ske med viss periodicitet under giltighetstiden för certifikat eller andra handlingar som avses i 1 § får som längst anstå femton månader från den dag då tillsynen eller servicen senast skulle ha utförts, om denna dag infaller under perioden den 17 juni 2020–31 maj 2021, dock längst till och med den 30 september 2021.

SFS 2020:1225

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om en skyldighet för redare och sjömän att lämna uppgifter som gäller handlingar och tillsyn enligt denna förordning.

SFS 2020:498

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:154

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.

SFS 2020:498

Denna förordning träder i kraft d. 17 juni 2020.

SFS 2020:753

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2020.

SFS 2020:1225

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.