Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:632 Publicerad den 27 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användningUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning ska ha följande lydelse.3 kap.11 §11 §Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) ska ha en särskild registreringsskylt (taxiskylt). Om fordonet anmälts för taxitrafik enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen, måste det dock inte ha en taxiskylt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)