Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:787

Publicerad den 12 september 2020
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1) Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, när

1)

Senaste lydelse 2010:1076.

  1. transporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk, eller

  2. stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland och transporten utförs av en finsk myndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:787

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)