Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:787 Publicerad den 12 september 2020Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt godsUtfärdad den 10 september 2020Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.4 §4 §Senaste lydelse 2010:1076. Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, närtransporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk, ellerstöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland och transporten utförs av en finsk myndighet.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)