Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1094 Publicerad den 3 december 2020Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)Utfärdad den 26 november 2020Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242. att 4 kap. 14 § och bilaga 1 och 2 till trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.4 kap.14 §14 §Senaste lydelse 2018:102. Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids:26 ton för treaxligt motorfordon.38 ton för fyraxligt fordonståg.40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots ISO-container.16,5 meter för bil med påhängsvagn.18,75 meter för bil med släpvagn.Om ett treaxligt motorfordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får de bruttovikter som anges i första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse 2018:256. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget 
mindre än 
1,0 
11,5 
1,0 men inte 
1,3 
16 
1,3 men inte 
1,8 
18 
1,8 men inte 
2,0 
20 
2,0 men inte 
2,6 
21 
2,6 men inte 
4,4 
24 
4,4 men inte 
4,7 
25 
4,7 men inte 
5,2 
26 
5,2 men inte 
5,4 
27 
5,4 men inte 
5,6 
28 
5,6 men inte 
5,8 
29 
5,8 men inte 
6,0 
30 
6,0 men inte 
6,2 
31 
6,2 men inte 
8,25 
32 
8,25 men inte 
8,5 
33 
8,5 men inte 
8,75 
34 
8,75 men inte 
9,0 
35 
9,0 men inte 
9,25 
36 
9,25 men inte 
9,5 
37 
9,5 men inte 
9,75 
38 
9,75 men inte 
10,0 
39 
10,0 men inte 
10,25 
40 
10,25 men inte 
10,5 
41 
10,5 men inte 
10,75 
42 
10,75 men inte 
11,0 
43 
11,0 men inte 
11,25 
44 
11,25 men inte 
11,5 
45 
11,5 men inte 
11,75 
46 
11,75 men inte 
12,0 
47 
12,0 men inte 
12,5 
48 
12,5 men inte 
13,0 
49 
13,0 men inte 
13,5 
50 
13,5 men inte 
14,0 
51 
14,0 men inte 
14,5 
52 
14,5 men inte 
15,0 
53 
15,0 men inte 
15,5 
54 
15,5 men inte 
16,0 
55 
16,0 men inte 
16,5 
56 
16,5 men inte 
17,0 
57 
17,0 men inte 
17,5 
58 
17,5 men inte 
18,0 
59 
18,0 men inte 
18,5 
60 
18,5 men inte 
19,0 
61 
19,0 men inte 
19,6 
62 
19,6 men inte 
20,2 
63 
20,2 och större 
 
64 
För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande
Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen 
6,6 men inte 
6,8 
33 
6,8 men inte 
7,0 
34 
7,0 men inte 
7,2 
35 
7,2 men inte 
7,6 
36 
7,6 men inte 
7,8 
37 
7,8 och större 
 
38 
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet
a) har två axlar och inte är en buss 
18 ton 
b) är en buss och har två axlar 
19,5 ton 
c) har tre axlar 
25 ton 
d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton 
28 ton 
e) är en ledbuss och har tre axlar 
28 ton 
f) har fyra eller flera axlar 
31 ton 
g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton 
32 ton 
Om ett motorfordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får de bruttovikter som anges i a, c och e överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.Bilaga 2 till trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse 2017:610. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK2
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel 
Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget 
mindre än 
2,0 
16,0 
2,0 men inte 
2,6 
20,0 
2,6 men inte 
4,8 
22,0 
4,8 men inte 
5,0 
22,16 
5,0 men inte 
5,2 
22,5 
5,2 men inte 
5,4 
22,84 
5,4 men inte 
5,6 
23,18 
5,6 men inte 
5,8 
23,52 
5,8 men inte 
6,0 
23,86 
6,0 men inte 
6,2 
24,2 
6,2 men inte 
6,4 
24,54 
6,4 men inte 
6,6 
24,88 
6,6 men inte 
6,8 
25,22 
6,8 men inte 
7,0 
25,56 
7,0 men inte 
7,2 
25,9 
7,2 men inte 
7,4 
26,24 
7,4 men inte 
7,6 
26,58 
7,6 men inte 
7,8 
26,92 
7,8 men inte 
8,0 
27,26 
8,0 men inte 
8,2 
27,6 
8,2 men inte 
8,4 
27,94 
8,4 men inte 
8,6 
28,28 
8,6 men inte 
8,8 
28,62 
8,8 men inte 
9,0 
28,96 
9,0 men inte 
9,2 
29,3 
9,2 men inte 
9,4 
29,64 
9,4 men inte 
9,6 
29,98 
9,6 men inte 
9,8 
30,32 
9,8 men inte 
10,0 
30,66 
10,0 men inte 
10,2 
31,0 
10,2 men inte 
10,4 
31,34 
10,4 men inte 
10,6 
31,68 
10,6 men inte 
10,8 
32,02 
10,8 men inte 
11,0 
32,36 
11,0 men inte 
11,2 
32,7 
11,2 men inte 
11,4 
33,04 
11,4 men inte 
13,4 
38,0 
13,4 men inte 
13,6 
38,04 
13,6 men inte 
13,8 
38,56 
13,8 men inte 
14,0 
39,08 
14,0 men inte 
14,2 
39,6 
14,2 men inte 
14,4 
40,12 
14,4 men inte 
14,6 
40,64 
14,6 men inte 
14,8 
41,16 
14,8 men inte 
15,0 
41,68 
15,0 men inte 
15,2 
42,2 
15,2 men inte 
15,4 
42,72 
15,4 men inte 
15,6 
43,24 
15,6 men inte 
15,8 
43,76 
15,8 men inte 
16,0 
44,28 
16,0 men inte 
16,2 
44,8 
16,2 men inte 
16,4 
45,32 
16,4 men inte 
16,6 
45,84 
16,6 men inte 
16,8 
46,36 
16,8 men inte 
17,0 
46,88 
17,0 men inte 
17,2 
47,4 
17,2 men inte 
17,4 
47,92 
17,4 men inte 
17,6 
48,44 
17,6 men inte 
17,8 
48,96 
17,8 men inte 
18,0 
49,48 
18,0 men inte 
18,2 
50,0 
18,2 men inte 
18,4 
50,52 
18,4 men inte 
18,5 
51,04 
18,5 och större 
 
51,40 
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet
a) har två axlar och inte är en buss 
18 ton 
b) är en buss och har två axlar 
19,5 ton 
Om ett motordrivet fordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får den bruttovikt som anges i a överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)