Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:163) om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort samt besiktning av fordon

Publicerad den 5 mars 2021
Utfärdad den 25 februari 2021

1 §

Artiklarna 4.1–4.3, 5.1 och 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267 av den 16 februari 2021 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av den fortsatta covid-19-krisen avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd, uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden samt förlängning av vissa perioder som avses i förordning (EU) 2020/698, ska inte tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:163

Denna förordning träder i kraft d. 6 mars 2021.