Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:666 Publicerad den 23 juni 2021Förordning om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifterUtfärdad den 20 juni 2021Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:867) om flygplatsavgifterdels att 5 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.5 §5 §Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:308. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter och denna förordning.6 §6 §Flygplatsavgifter som avser start eller landning av luftfartyg ska differentieras i förhållande till luftfartygs klimatpåverkan. Differentieringen ska göras så att flygets klimatpåverkan minskar.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.Bestämmelserna om differentierade flygplatsavgifter i 6 § tillämpas första gången vid beslut om 2022 års avgifter.På regeringens vägnarJENNIE NILSSONPer Håvik(Infrastrukturdepartementet)