Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:211

Publicerad den 23 mars 2022
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 22 mars 2022

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 a § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Sådan skyldighet att registrera uppgifter om ombordvarande som avses i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § ska uppfyllas efter kontroll av giltig identitetshandling med fotografi. Detta gäller inte för registrering av personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

1)

Senaste lydelse 2015:673.

Vid resor mellan svenska hamnar gäller första stycket bara om det för passagerarfartygets resa finns skäl att anta att uppgifter som lämnas utan att styrkas med identitetshandling kan vara oriktiga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:211

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)