Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:212

Publicerad den 23 mars 2022
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 22 mars 2022

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 a § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Sådan skyldighet att registrera uppgifter om ombordvarande som avses i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § ska uppfyllas efter kontroll av giltig identitetshandling med fotografi. Detta gäller inte för registrering av personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

1)

Senaste lydelse 2022:211.

Första stycket gäller bara om det för passagerarfartygets resa finns skäl att anta att uppgifter som lämnas utan att styrkas med identitetshandling kan vara oriktiga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:212

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)