Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:427

Publicerad den 18 maj 2022
Förordning om ändring i förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg
Utfärdad den 12 maj 2022

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg ska ha följande lydelse.

Miljökompensation får ges till fysiska eller juridiska personer som enligt 6 kap. 1 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:427

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)