Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:435

Publicerad den 18 maj 2022
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Utfärdad den 18 maj 2022

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1) Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, när

1)

Senaste lydelse 2020:787.

  1. transporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk, eller

  2. stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd och transporten utförs av en utländsk myndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:435

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)