Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:790

Publicerad den 10 juni 2022
Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:723) om ändring i lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Utfärdad den 7 juni 2022

Regeringen föreskriver att lagen (2017:723) om ändring i lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009) ska träda i kraft den 12 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)