Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 356/22


Läkemedel – Förteckningar över försäljningstillstånd som beviljats av Eftastaterna i EES under första halvåret 2012

2014/C 356/07

Underkommitté I – fri rörlighet för varor

För gemensamma EES-kommitténs kännedom

Med hänvisning till gemensamma ESS-kommitténs beslut nr 74/1999 av den 28 maj 1999 uppmanas gemensamma EES-kommittén att vid mötet den 15 juli 2013 notera följande förteckningar över försäljningstillstånd för läkemedel mellan den 1 januari och 30 juni 2012:

Bilaga I

Förteckning över nya försäljningstillstånd

Bilaga II

Förteckning över förlängda försäljningstillstånd

Bilaga III

Förteckning över utvidgade försäljningstillstånd

Bilaga IV

Förteckning över återkallade försäljningstillstånd

Bilaga V

Förteckning över upphävda försäljningstillstånd


BILAGA I

Förteckning över nya försäljningstillstånd

Följande försäljningstillstånd har beviljats i Eftastaterna i EES mellan den 1 januari och 30 juni 2012:

EU-nummer

Produkt

Land

Datum för godkännande

EU/1/11/711/001–030

Matever

Norge

1.6.2012

EU/1/11/712/001–028

Levetiracetam Accord

Norge

13.4.2012

EU/1/11/713/001–040

Levetiracetam Actavis

Norge

16.4.2012

EU/1/11/715/001–002

Plenadren

Island

23.4.2012

EU/1/11/721/001–021

Paglitaz

Norge

13.4.2012

EU/1/11/721/001–021

Paglitaz

Island

17.4.2012

EU/1/11/722/001–030

Pioglitazone Accord

Norge

11.4.2012

EU/1/11/722/001–030

Pioglitazon Accord

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/11/722/001–030

Pioglitazone Accord

Island

20.4.2012

EU/1/11/723/001–021

Pioglitazone Krka

Norge

23.5.2012

EU/1/11/723/001–021

Pioglitazone Krka

Island

20.4.2012

EU/1/11/727/001

Mercatopurine Nova lab.

Norge

19.4.2012

EU/1/11/727/001

Mercaptopurine Nova Laboratories

Island

3.4.2012

EU/1/11/727/001

Mercatopurine Nova Laboratories

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/11/729/001–006

Onduarp

Norge

8.5.2012

EU/1/11/730/001–060

Rasitrio

Island

3.2.2012

EU/1/11/738/001–003

Levetiracetam Actavis Gr.

Norge

1.3.2012

EU/1/11/739/001–008

Dasselta

Norge

16.1.2012

EU/1/11/740/001

Ameluz

Island

5.1.2012

EU/1/11/740/001

Ameluz

Norge

16.1.2012

EU/1/11/741/001

Levetiracetam SUN

Norge

27.1.2012

EU/1/11/741/001

Levetiracetam Sun

Island

9.1.2012

EU/1/11/742/001–010

Efavirenz Teva

Norge

13.2.2012

EU/1/11/742/001–010

Efavirenz Teva

Island

24.1.2012

EU/1/11/742/001–010

Efavirenz Teva

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/743/001–015

Repaglinide Accord

Norge

13.2.2012

EU/1/11/743/001–015

Repaglinide Accord

Island

19.1.2012

EU/1/11/743/001–015

Repaglinide Accord

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/744/001–002

Topotecan Eagle

Island

22.1.2012

EU/1/11/744/001–002

Topotecan Eagle

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/745/001–009

Desloratadine Actavis

Island

3.2.2012

EU/1/11/745/001–009

Desloratadine Actavis

Norge

13.2.2012

EU/1/11/746/001–012

Desloratadine ratiopharm

Norge

13.2.2012

EU/1/11/746/001–012

Desloratadine ratiopharm

Island

3.2.2012

EU/1/11/746/001–012

Desloratadine ratiopharm

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/747/001

Colobreathe

Island

29.2.2012

EU/1/11/747/001

Colobreathe

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/748/001–006

Docetaxel Mylan

Island

7.2.2012

EU/1/11/748/001–006

Docetaxel Mylan

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/749/001–002

Caprelsa

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/11/749/001–003

Caprelsa

Island

9.3.2012

EU/1/11/749/001–002

Caprelsa

Norge

13.3.2012

EU/1/12/750/001

Esmya

Norge

30.3.2012

EU/1/12/750/001

Esmya

Island

14.3.2012

EU/1/12/750/001

Esmya

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/751/001

Zelboraf

Norge

14.3.2012

EU/1/12/751/001

Zelboraf

Island

7.3.2012

EU/1/12/751/001

Zelboraf

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/12/752/001

Vepacel

Norge

1.3.2012

EU/1/12/752/001

Vepacel

Island

9.3.2012

EU/1/12/752/001

Vepacel

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/12/753/001–012

Signifor

Norge

10.5.2012

EU/1/12/753/001–012

Signifor

Island

24.5.2012

EU/1/12/753/001–012

Signifor

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/12/754/001–021

Sepioglin

Norge

10.4.2012

EU/1/12/754/001–021

Sepioglin

Island

3.4.2012

EU/1/12/754/001–021

Sepioglin

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/755/001–027

Pioglitazone Actavis

Norge

13.4.2012

EU/1/12/755/001–027

Pioglitazone Actavis

Island

30.4.2012

EU/1/12/756/001–027

Glidipion (ex Ogliton)

Norge

13.4.2012

EU/1/12/756/001–027

Pioglitazone Actavis Group

Island

13.4.2012

EU/1/12/756/001–027

Pioglitazone Actavis Group

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/757/001–030

Pioglitazone Teva

Norge

11.4.2012

EU/1/12/757/001–030

Pioglitazone Teva

Island

23.4.2012

EU/1/12/758/001–030

Pioglitazone Teva Pharma

Norge

17.4.2012

EU/1/12/758/001–030

Pioglitazone Teva Pharma

Island

25.4.2012

EU/1/12/759/001–003

Zoledronic acid Actavis

Norge

8.5.2012

EU/1/12/759/001–003

Zoledronic acid Actavis

Island

16.5.2012

EU/1/12/759/001–003

Zoledronsäure Actavis

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/760/001–002

Bronchitol

Norge

18.5.2012

EU/1/12/760/001–002

Bronchitol

Island

9.5.2012

EU/1/12/761/001–002

Capecitabine Teva

Norge

30.5.2012

EU/1/12/761/001–002

Capecitabine Teva

Island

20.5.2012

EU/1/12/761/001–002

Capecitabin Teva

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/762/001–018

Capecitabine Accord

Island

20.5.2012

EU/1/12/762/001–018

Capecitabin Accord

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/763/001–018

Capecitabine Krka

Island

16.5.2012

EU/1/12/763/001–018

Capecitabin Krka

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/763/001–018

Capecitabine Krka

Norge

14.6.2012

EU/1/12/764/001

Pixuvri

Norge

14.6.2012

EU/1/12/764/001

Pixuvri

Island

29.5.2012

EU/1/12/764/001

Pixuvri

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/12/765/001–004

Sabervel

Island

9.5.2012

EU/1/12/765/001–006

Sabervel

Norge

8.5.2012

EU/1/12/765/001–006

Sabervel

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/12/766/001

Sancuso

Norge

10.5.2012

EU/1/12/766/001

Sancuso

Island

20.5.2012

EU/1/12/766/001

Sancuso

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/12/767/001–007

Nimenrix

Norge

1.5.2012

EU/1/12/767/001–007

Nimenrix

Island

16.5.2012

EU/1/12/768/001

Riluzole Zentiva

Island

25.5.2012

EU/1/12/768/001

Riluzol Zentiva

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/12/769/001–003

Docetaxel Accord

Island

12.6.2012

EU/1/12/769/001–003

Docetaxel Accord

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/12/770/001–004

Docetaxel Kabi

Norge

19.6.2012

EU/1/12/770/001–004

Docetaxel Kabi

Island

13.6.2012

EU/1/12/770/001–004

Docetaxel Kabi

Liechtenstein

30.6.2012

EU/2/11/134/001–014

Inflacam

Norge

6.1.2012

EU/2/11/135/001–003

Panacur AquaSol

Norge

10.2.2012

EU/2/11/136/001

Truscient

Norge

6.1.2012

EU/2/11/136/001

TruScient

Island

12.1.2012

EU/2/11/137/001–015

Activyl Tick Plus

Norge

13.2.2012

EU/2/11/137/001–015

Activyl Tick Plus

Island

25.1.2012

EU/2/11/137/001–015

Activyl Tick Plus

Liechtenstein

29.2.2012

EU/2/12/138/001–003

RevitaCAM

Island

14.3.2012

EU/2/12/139/001–003

Zulvac 1 + 8 Bovis

Norge

3.4.2012

EU/2/12/139/001–003

Zulvac 1 + 8 Bovis

Island

4.4.2012

EU/2/12/139/001–003

Zulvac 1 + 8 Bovis

Liechtenstein

30.4.2012


BILAGA II

Förteckning över förlängda försäljningstillstånd

Följande försäljningstillstånd har förlängts i Efta-staterna i EES mellan den 1 januari och 30 juni 2012:

EU-nummer

Produkt

Land

Datum för godkännande

EU/1/01/197/001–005

Foscan

Island

14.5.2012

EU/1/01/200/001–002

Viread

Norge

6.1.2012

EU/1/01/200/001–002

Viread

Island

5.1.2012

EU/1/02/209/001–008

Dynastat

Norge

8.3.2012

EU/1/02/209/001–008

Dynastat

Island

7.2.2012

EU/1/02/209/001–008

Dynastat

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/02/212/001–026

Vfend

Norge

6.3.2012

EU/1/02/212/001–026

Vfend

Island

14.3.2012

EU/1/02/212/001–026

Vfend

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/02/216/001–002

Invanz

Norge

19.1.2012

EU/1/02/216/001–002

Invanz

Island

20.1.2012

EU/1/02/216/001–002

Invanz

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/02/220/001–006

Tracleer

Norge

8.5.2012

EU/1/02/220/001–006

Tracleer

Island

20.5.2012

EU/1/02/220/001–006

Tracleer

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/02/222/001–005

Tamiflu

Norge

8.3.2012

EU/1/02/222/001–005

Tamiflu

Island

19.6.2012

EU/1/02/222/001–005

Tamiflu

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/06/334/001–005

Evoltra

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/06/347/001–008

Sutent

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/06/366/005–022

Tandemact

Norge

11.4.2012

EU/1/06/366/005–022

Tandemact

Island

22.3.2012

EU/1/06/366/005–022

Tandemact

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/06/367/001–012

Diacomit

Norge

6.3.2012

EU/1/06/367/001–012

Diacomit

Island

7.2.2012

EU/1/06/367/001–012

Diacomit

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/06/370/001–039

Exforge

Norge

16.1.2012

EU/1/06/370/001–039

EXFORGE

Island

3.2.2012

EU/1/06/371/001–039

Dafiro

Island

8.2.2012

EU/1/06/371/001–039

Dafiro

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/06/372/001–039

Copalia

Norge

11.1.2012

EU/1/06/373/001–039

Imprida

Norge

16.1.2012

EU/1/06/373/001–039

Imprida

Island

6.2.2012

EU/1/06/374/001

Lucentis

Norge

17.1.2012

EU/1/06/374/001

Lucentis

Island

12.1.2012

EU/1/06/376/001–033

Irbesartan Zentiva (ex-Winthrop)

Norge

14.2.2012

EU/1/06/376/001–033

Irbesartan Zentiva

Island

7.2.2012

EU/1/06/376/001–033

Irbesartan Winthrop

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/06/377/001–028

Irbesartan HCT Zentiva (ex-Winthrop)

Norge

16.4.2012

EU/1/06/377/001–028

Irbesartan HCT Zentiva

Island

22.3.2012

EU/1/06/377/001–028

Irbesartan HCT

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/06/378/001–017

Inovelon

Norge

6.3.2012

EU/1/06/378/001–017

Inovelon

Island

24.1.2012

EU/1/06/378/001–017

Inovelon

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/06/379/001

Cystadane

Island

9.3.2012

EU/1/06/379/001

Cystadane

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/06/386/001–015, 020–024, 029–033, 038–042, 047–051, 056–057, 088–102, 113–150, 163–168

Insulin Human Winthrop

Norge

6.1.2012

EU/1/07/382/001–018

Xelevia

Norge

14.2.2012

EU/1/07/382/001–018

Xelevia

Island

6.2.2012

EU/1/07/382/001–018

Xelevia

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/07/383/001–018

Januvia

Norge

26.3.2012

EU/1/07/383/001–018

Januvia

Island

11.5.2012

EU/1/07/383/001–018

Januvia

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/384/003–005

Docetaxel Winthrop

Norge

10.4.2012

EU/1/07/384/003–005

Docetaxel Winthrop

Island

23.3.2012

EU/1/07/384/003–005

Docetaxel Winthrop

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/386/001–018

Toviaz

Norge

11.4.2012

EU/1/07/386/001–018

Toviaz

Island

10.4.2012

EU/1/07/386/001–018

Toviaz

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/387/001–026

Advagraf

Norge

2.5.2012

EU/1/07/387/001–026

Advagraf

Island

9.5.2012

EU/1/07/387/001–026

Advagraf

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/388/001–003

Sebivo

Norge

8.5.2012

EU/1/07/388/001–003

Sebivo

Island

16.5.2012

EU/1/07/388/001–003

Sebivo

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/389/001–003

Orencia

Norge

10.4.2012

EU/1/07/389/001–003

Orencia

Island

10.4.2012

EU/1/07/389/001–003

Orencia

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/390/001–004

Altargo

Norge

8.5.2012

EU/1/07/390/001–004

Altargo

Island

16.5.2012

EU/1/07/390/001–004

Altargo

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/391/001–004

Revlimid

Norge

3.5.2012

EU/1/07/391/001–004

Revlimid

Island

9.5.2012

EU/1/07/391/001–004

Revlimid

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/392/001–003

Circadin

Norge

16.5.2012

EU/1/07/392/001–003

Circadin

Island

10.5.2012

EU/1/07/392/001–003

Circadin

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/07/394/001–009

Optaflu

Norge

20.6.2012

EU/1/07/395/001–095

Invega

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/07/396/001–003

Pergoveris

Island

20.6.2012

EU/1/07/396/001–003

Pergoveris

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/07/398/001–014

Optimark

Norge

27.6.2012

EU/1/07/399/001–006

Aerinaze

Norge

18.6.2012

EU/1/07/399/001–006

Aerinaze

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/07/399/001–006

Aerinaze

Island

20.6.2012

EU/1/07/400/008–013, 017–024

Mircera

Island

7.6.2012

EU/1/07/400/008–013, 017–024

Mircera

Norge

14.6.2012

EU/1/07/400/017–024

Mircera

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/07/401/007–016

alli

Norge

29.6.2012

EU/1/07/412/001–052

Abseamed

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/07/423/001–003

Vectibix

Norge

19.3.2012

EU/1/07/423/001–003

Vectibix

Island

9.3.2012

EU/1/07/440/001–003

Tyverb

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/07/440/001–006

Tyverb

Norge

2.5.2012

EU/1/07/440/001–006

Tyverb

Island

11.5.2012

EU/1/10/625/001&003

Arzerra

Island

17.2.2012

EU/1/10/625/001&003

Arzerra

Norge

18.5.2012

EU/1/10/628/001–004

Votrient

Norge

19.6.2012

EU/1/10/628/001–004

Votrient

Island

13.6.2012

EU/1/11/699/001–004

Fampyra

Norge

19.6.2012

EU/1/11/699/001–004

Fampyra

Island

13.6.2012

EU/1/11/699/001–004

Fampyra

Liechtenstein

30.6.2012

EU/2/05/053/001–003

Naxcel

Norge

14.2.2012

EU/2/06/068/001–004

Ypozane

Norge

13.2.2012

EU/2/06/068/001–004

Ypozane

Island

18.1.2012

EU/2/06/068/001–004

Ypozane

Liechtenstein

30.4.2012

EU/2/06/070/001–008

Meloxidyl

Island

13.1.2012

EU/2/07/071/001–003

SLENTROL

Island

7.5.2012

EU/2/07/071/001–003

Slentrol

Liechtenstein

30.4.2012

EU/2/07/072/001–004

Suprelorin

Island

21.6.2012

EU/2/07/074/001–006

Prilactone

Island

13.6.2012

EU/2/07/075/001–004

Circovac

Liechtenstein

30.6.2012

EU/2/07/075/001–004

Circovac

Island

4.6.2012


BILAGA III

Förteckning över utvidgade försäljningstillstånd

Följande försäljningstillstånd har utvidgats i Eftastaterna i EES mellan den 1 januari och 30 juni 2012:

EU-nummer

Produkt

Land

Datum för godkännande

EU/1/00/141/002

Myocet

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/02/222/05

Tamiflu

Island

6.2.2012

EU/1/03/262/009–010

Emend

Norge

5.1.2012

EU/1/03/262/009–010

Emend

Island

3.2.2012

EU/1/03/271/007–010

Advate

Norge

23.1.2012

EU/1/03/271/007–010

Advate

Island

17.1.2012

EU/1/05/318/003

Revatio

Norge

13.4.2012

EU/1/05/318/003

Revatio

Island

17.4.2012

EU/1/05/318/003

Revatio

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/06/339/003

Preotact

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/08/465/021

Clopidogrel Zentiva

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/08/468/002

INTELENCE

Island

3.1.2012

EU/1/08/470/018–019

Vimpat

Norge

14.3.2012

EU/1/08/470/018–019

Vimpat

Island

14.3.2012

EU/1/08/470/018–019

Vimpat

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/08/472/011–021

Xarelto

Norge

4.1.2012

EU/1/08/475/035–060

Olanzapin Mylan

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/09/536/003–004

Topotecan Actavis

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/09/551/013–027

Vizarsin

Island

7.6.2012

EU/1/09/551/013–027

Vizarsin

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/09/571/002

Pandemiskt influensavaccin H5N1 Baxter

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/11/667/004

Esbriet

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/11/699/003–004

Fampyra

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/11/701/029–032

Levetiracetam Teva

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/11/703/003

Xgeva

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/704/002

Victrelis

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/11/720/002

Incivo

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/97/044/009

Tasmar

Liechtenstein

30.4.2012

EU/2/07/078/015–017

Rheumocam

Norge

13.2.2012

EU/2/07/078/015–017

Rheumocam

Island

7.2.2012

EU/2/07/078/015–017

Rheumocam

Liechtenstein

29.2.2012

EU/2/08/085/002–006

Easotic

Liechtenstein

30.4.2012

EU/2/08/090/027

Loxicom

Liechtenstein

30.6.2012

EU/2/10/114/003

Hiprabovis IBR Marker Live

Liechtenstein

29.2.2012

EU/2/97/004/049

Metacam

Liechtenstein

29.2.2012


BILAGA IV

Förteckning över återkallade försäljningstillstånd

Följande försäljningstillstånd har återkallats i Eftastaterna i EES mellan den 1 januari och 30 juni 2012:

EU-nummer

Produkt

Land

Datum för återkallelse

EU/1/02/255/001–002

Xigris

Island

25.6.2012

EU/1/04/272/001–002

PhotoBarr

Norge

24.5.2012

EU/1/04/272/001–002

Photobarr

Island

20.5.2012

EU/1/04/272/001–002

PhotoBarr

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/06/335/001

Valtropin

Island

5.6.2012

EU/1/06/335/001

Valtropin

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/06/351/001–003

Livensa

Island

11.4.2012

EU/1/06/351/001–003

Livensa

Liechtenstein

30.4.2012

EU/1/06/352/001–003

Intrinsa

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/06/352/001–003

Intrinsa

Island

23.6.2012

EU/1/09/534/001–007

Clopidogrel Hexal

Island

2.3.2012

EU/1/09/534/001–007

Clopidgrel Hexal

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/09/548/001–007

Clopidogrel Acino Pharma GmbH

Island

2.3.2012

EU/1/09/548/001–007

Clopidgrel Acino Pharma GmbH

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/09/549/001–007

Clopidogrel Acino Pharma

Island

2.3.2012

EU/1/09/549/001–007

Clopidogrel Acino Pharma

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/10/630/001–002

Docefrez

Island

20.6.2012

EU/1/10/630/001–002

Docefrez

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/97/035/003–004

Refludan

Island

24.5.2012

EU/1/97/035/001–004

Refludan

Norge

6.6.2012

EU/1/97/035/001–004

Refludan

Liechtenstein

30.6.2012

EU/2/00/028/002–008

Zubrin

Island

17.4.2012

EU/2/00/028/002–008

Zubrin

Liechtenstein

30.4.2012

EU/2/03/040/001–002

Gonazon

Norge

2.4.2012

EU/2/03/040/001–002

Gonazon

Island

17.4.2012

EU/2/03/040/001–002

Gonazon

Liechtenstein

30.4.2012

EU/2/06/060/001–002

Poulvac FluFend H5N3 RG

Liechtenstein

30.6.2012


BILAGA V

Förteckning över upphävda försäljningstillstånd

Följande försäljningstillstånd har upphävts i Eftastaterna i EES mellan den 1 januari och 30 juni 2012:

EU-nummer

Produkt

Land

Datum för upphävande

EU/1/06/361/001–002

Luminity

Island

20.6.2012

EU/1/06/361/001–002

Luminity

Liechtenstein

30.6.2012

EU/1/97/037/001

Vistide

Liechtenstein

29.2.2012

EU/1/11/705/001

Vibativ

Island

27.6.2012