Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Föremål för talan

Domslut

Föremål för talan

Saken

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom föreskriven frist vidta nödvändiga åtgärder för att följa rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (EUT L 363, s. 141)

Domslut

Domslut

1) Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2 i rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning genom att inte inom föreskriven frist anta nödvändiga lagar och andra bestämmelser för att följa direktivet.

2) Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.