Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:450) om skydd för störningskänslig forskning

Utkom från trycket den 7 juni 2006
utfärdad den 24 maj 2006.

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning.

När flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forskningsprojekt skall endast en forskningshuvudman ansöka om skydd för störningskänslig forskning. Ansökan skall lämnas in av den forskningshuvudman som är huvudansvarig för forskningsprojektet.

En ansökan om skydd för störningskänslig forskning skall prövas av den länsstyrelse inom vars geografiska område forskningen i huvudsak skall utföras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:450

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.