Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:920

Publicerad den 23 oktober 2021
Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Utfärdad den 20 oktober 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska träda i kraft den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)