Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0172.pdf

24.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/103


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2012/172/GUSP

av den 23 mars 2012

om genomförande av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1), särskilt artikel 21.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 december 2011 antog rådet beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Syrien bör ytterligare personer och enheter tas upp på förteckningen över de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2011/782/Gusp.

(3)

Uppgifterna om vissa personer och en enhet i bilaga I till beslut 2011/782/Gusp bör ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och enheter som förtecknas i bilaga I till detta beslut ska läggas till på förteckningen i bilaga I till beslut 2011/782/Gusp.

Artikel 2

I bilaga I till beslut 2011/782/Gusp ska uppgifterna för de personer och den enhet som förtecknas i bilaga II till detta beslut ersättas med uppgifterna enligt bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 319, 2.12.2011, s. 56.


BILAGA I

Personer och enheter som avses i artikel 1

A.   Personer

 

Namn

Identifierings-uppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Anisa al-Asad

(alias Anisah al-Asad)

Född: 1934

Namn som ogift: Makhlouf

Mor till president Bashar al-Asad. Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhållandet till Syriens president Bashar al-Asad, gagnas hon av den syriska regimen och är associerad med den.

23.3.2012

2.

Bushra al-Asad

(alias Bushra Shawkat)

Född: den 24 oktober 1960

Syster till Bashar al-Asad och hustru till Asif Shawkat, biträdande stabschef med ansvar för säkerhet och underrättelser.

Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhållandet till Syriens president Bashar al-Asad och andra centrala personer i den syriska regimen, gagnas hon av den syriska regimen och är associerad med den.

23.3.2012

3.

Asma al-Asad (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Född: den 11 augusti 1975

Födelseort: London, Förenade kungariket

Pass nr: 707512830 Upphör att gälla den 22 september 2020

Namn som ogift: Al Akhras

Hustru till Bashar al-Asad. Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhållandet till Syriens president Bashar al-Asad, gagnas hon av den syriska regimen och är associerad med den.

23.3.2012

4.

Manal al-Asad (alias Manal Al Ahmad)

Född: den 2 februari 1970

Födelseort: Damaskus

Pass nr (syriskt): 0000000914

Namn som ogift: Al Akhras

Maka till Maher al-Asad, gagnas därigenom av regimen och är nära associerad med den.

23.3.2012

5.

Imad Mohammad Deeb Khamis

Född: den 1 augusti 1961

Födelseort: nära Damaskus

Minister för elektricitetsfrågor. Ansvarig för användningen av strömavbrott som en repressiv metod.

23.3.2012

6.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Född: 1954

Födelseort: Tartous

Minister för den lokala förvaltningen. Ansvarig för lokala myndigheter och därmed ansvarig för lokala myndigheters förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

7.

Joseph Suwaid

Född: 1958

Födelseort: Damaskus

Biträdande minister och därigenom nära associerad med regimens politik.

23.3.2012

8.

Ghiath Jeraatli

Född: 1950

Födelseort: Salamiya

Biträdande minister och därigenom nära associerad med regimens politik.

23.3.2012

9.

Hussein Mahmoud Farzat

Född: 1957

Födelseort: Hama

Biträdande minister och därigenom nära associerad med regimens politik.

23.3.2012

10.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Född: 1956

Födelseort: Hasaka

Biträdande minister och därigenom nära associerad med regimens politik.

23.3.2012

11.

Hassan al-Sari

Född: 1953

Födelseort: Hama

Biträdande minister och därigenom nära associerad med regimens politik.

23.3.2012

12.

Mazen al-Tabba

Född: den 1 januari 1958

Födelseort: Damaskus

Pass nr (syriskt): 004415063 Upphör att gälla den 6 maj 2015

Affärspartner med Ihab Makhlouf och Nizar al-Asad (införd i förteckningen den 23 augusti 2011), tillsammans med Rami Makhlouf delägare till växlingsföretaget Al-Diyar lil-Saraafa som stöder den syriska centralbankens politik.

23.3.2012

B.   Enheter

 

Namn

Identifierings-uppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Syrian Petroleum company

Adress: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32

Box: 2849 eller 3378

Tfn: +963 11 313 79 35 eller 313 79 13

Fax: +963 11 313 79 79 eller 313 79 77

E-post: spccom2@scs-net.org eller

spccom1@scs-net.org

Webbsida: www.spc.com.sy

Webbsida: www.spc-sy.com

Statsägt oljebolag. Tillhandahåller ekonomiskt stöd till den syriska regimen.

23.3.2012

2.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Huvudkontor: Damaskus - Al Adawi st., Petroleum building

Fax: +963 11 444 57 96

Tfn: +963 11 444 513 48 /445 13 49

E-post: mahrukat@net.sy

Webbsida:http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php>

Statsägt oljebolag. Tillhandahåller ekonomiskt stöd till den syriska regimen.

23.3.2012


BILAGA II

Personer och enhet som avses i artikel 2

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Tarif Akhras

Född den 2 juni1951 i Homs, Syrien, syriskt

passnr 0000092405

Framstående affärsman som drar nytta av och stöder regimen. Grundare av Akhras-gruppen (råvaror, handel, bearbetning och logistik) och f.d. ordförande för handelskammaren i Homs. Nära affärsförbindelser med president al-Asads familj. Ledamot i styrelsen för förbundet av syriska handelskammare. Tillhandahöll industriella lokaler och bostadsfastigheter för improviserade fångläger samt logistiskt stöd för regimen (bussar och laddningsfordon för pansarvagnar).

2.9.2011

2.

Issam Anbouba

Född 1952 i Homs, Syrien

Ordförande för Anbouba for Agricultural Industries Co. Tillhandahåller finansiellt stöd till den syriska regimen.

2.9.2011

3.

Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

 

Har affärsförbindelser med Maher al-Asad och är ansvarig för förvaltningen av vissa av hans affärsintressen, tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.

23.6.2011

4.

Bassam Sabbagh

Född den 24 augusti 1959 i Damaskus. Adress: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaskus. Syriskt

passnr 004326765 utfärdat den 2 november 2008, giltigt till november 2014.

Juridisk och finansiell rådgivare åt Rami Makhlouf och Khaldoun Makhlouf samt förvaltare av deras affärer. Samröre med Bashar al-Asad vid finansieringen av ett fastighetsprojekt i Latakia. Tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.

14.11.2011

5.

Mohamed Hamcho

Född den 20 maj 1966,

passnr 002954347.

Syrisk affärsman och lokal agent för flera utländska företag; affärsförbindelser med Mahir al-Asad och förvaltar en del av dennes finansiella och ekonomiska intressen och tillhandahåller i denna egenskap finansiering till regimen.

23.5.2011

6.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company

Adress: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damaskus – Syrien.

Tfn: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-post: sales@eltelme.com

Webbplats: www.eltelme.com

Tillverkar och levererar kommunikations- och sändningstorn och annan utrustning avsedd för den syriska armén.

23.9.2011

7.

Rami Makhlouf

Född den 10 juli 1969 i Damaskus,

passnr 454224.

Syrisk affärsman, kusin till president Bashar al-Asad, kontrollerar investeringsfonderna Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company och tillhandahåller i denna egenskap finansiering och stöd till regimen.

9.5.2011

8.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Född den 21 januari 1973 i Damaskus;

passnr N002848852.

Ordförande i Syriatel, som betalar 50 % av sina vinster till den syriska regeringen genom sitt licensavtal.

23.5.2011